O DRUŠTVU

O NAMA

 

POVIJEST DRUŠTVA

I MI SMO BIH, TV EMISIJA

https://www.youtube.com/watch?v=uU6kDlJP1wc

Delavsko kulturno društvo Cankar u Sarajevu osnovano je 8. aprila 1934. godine i djelovalo je do početka 1941., kada je zabranjeno kao i većina radničkih društava toga vremena. Društvo je okupljalo Slovence zanatlije i radnike radi njegovanja slovenačkog jezika i kulture, tradicije i običaja, te održavalo kulturne veze sa Slovenijom. Prvi časopis društva bio je list Naša misel, izdanog 21. marta 1935. Bogatog sadržaja različitih rubrika poput Društvenih vijesti, Iz Slovenije, Iz svijeta, eseja i drugih članaka, izlazio je do 15. decembra iste godine. Marjan Telatko, najaktivniji član Društva, pokrenuo je Zoru, časopis za družabno kulturo in izobrazbo 1937. godine. Izašlo je ukupno dvadeset šest brojeva.

Po završetku Drugog svjetskog rata, u julu 1945. društvo obnovljeno je pod imenom Radničko kulturno društvo Cankar i djelovalo je do 1951., kada je ukinuto kao i druga nacionalna društva. U toku 1947. godine RKD Cankar je okupljalo oko 270 članova, a do kraja 1948. čak i 355 članova. Posljednja skupština društva održana je 24. februara 1950. godine. U tom kratkom periodu u Cankaru se odvijala živa aktivnost, često su bile upriličene razne kulturne manifestacije, održavane veze sa Slovenijom. Kulturne aktivnosti RKD Cankar su bile sastavni dio kulturno-umjetničkog života grada Sarajeva.
 

 

Za vrijeme ratnih dešavanja, 13. marta 1993. društvo je obnovljeno pod nazivom Slovensko kulturno društvo Cankar. Prva i najznačajnija kulturna manifestacija bili su Cankarjevi dnevi, prvi put održani u maju iste godine i svake godine se tradicionalno obilježava različitim kulturnim i sportskim programom. Prvi prostori Društva bili su u bivšoj Ljubljanskoj banki u centru grada, zatim se seli u Koturovu ulicu, u zgradu prve madžarske škole u Sarajevu. Od 1998. nalazi nove prostorije na Alifakovcu, u starom dijelu grada, odakle se seli u prostore u Splitskoj ulici, danas se nalazi u Radničkoj ulici.SD Cankar trenutno ima oko 300 članova. Prigodnim kulturno-umjetničkim programom svake godine se obilježava Prešernov dan - slovenački kulturni praznik, kao i ostali slovenački državni i drugi praznici.

Pored dopunske nastave slovenačkog jezika i kulture za djecu i kursa slovenačkog jezika za odrasle, SKD Cankar vodi i druge aktivnosti. Na raspolaganju je čitaonica sa bogato opremljenom bibliotekom (preko pet hiljada naslova), slovenačkim časopisima i revijama za omladinu i odrasle. Dokumentacioni centar prikuplja istorijsku građu o Slovencima u Bosni i Hercegovini. Mješoviti pjevački zbor Camerata Slovenica njeguje slovenačku muzičku tradiciju i dostojan je predstavnik Društva. Jedan od važnijih sportskih događaja je svakako, Memorijalni teniski turnir Jan Doršner u okrivu manifestacije Cankarjevi dnevi, u sjećanju na svestranog mladog sportistu Jana Doršnera koji je poginuo 2. decembra 1992. na prvoj liniji odbrane grada Sarajeva. Od 2002. u Cankaru djeluje grupa mladih volontera SMILE, koji organizuju različite umjetničke radionice za djecu.

FOTOMONOGAFIJA 20 GODINA DRUŠTVA ( 1993 - 2013 )

https://www.scribd.com/document/327446315/SKD-Cankar-20-Godina

SLOVENSKO DRUŠTVO "CANKAR", TV EMISIJA

https://www.youtube.com/watch?v=l1DORearud8&feature=youtu.be