UPRAVNA TIJELA

UPRAVNI ODBOR

 • Džindo Verica

 • Maksumić Dina

 • Garić Dejan

 • Remer Vasva

 • Mrdović Ana

 • Dervišefendić Silvija

 • Bišćo Irnis

ČLANOVI SAVJETA

 • Krzyk Tomislav

 • Martinović Juraj

 • Kulenović Metka

 • Divčić Marija

 • Božanović Ana

 • Dedović Muhidin

 • Bogdanović Sanja

 • Udovičić Zoran

 • Latal Zdravko

 • Strunjaš Elizabeta

 • Toukalek Milka

 • Kladnik – Nijemčević Sonja

 • Doršner Zoran

 • Skočir Toni

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 • Andrejević Sandra

 • Dedović Branka

 • Šehović Jelena

SKUPŠTINA

 • Doršner Zoran

 • Krzyk tomislav
   

DOPUNSKA NASTAVA

       *  prof. Kregar Mateja